Bibelsk Tro - 2004.

Kjærligheten - troens tegn.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 1 - 2004.
Av Odd Eivind Stensland.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/05/kjrligheten-troens-tegn.html
-----------------------------------------------------

Hva med meg på dommens dag?
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 1 - 2004.
Av Erik Høiby.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2010/05/hva-med-meg-pa-dommens-dag.html
------------------------------------------------------

Interview med Immanuel Fuglsang.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 2 - 2004.
Ved Olav Hermod Kydland.

http://nyt-i-natten-mystik.blogspot.com/2009/04/interview-med-immanuel-fuglsang.html
---------------------------------------------------

Til vern for landet.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 3 – 2004.
Af Erik Trans.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/04/til-vern-for-landet.html
------------------------------------------------------

Forkynnelse med kraft.
Fra Bibelsk-Tro,
Nr. 3 - 2004,
Av Mikkel Vigilius.


http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2007/08/forkynnelse-med-kraft.html
------------------------------------------------------

Syndens væsen og syndens følger.
Fra Bibelsk-Tro,
Nr. 3 - 2004.
Af Jan Bygstad.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2007/09/syndens-vsen-og-syndens-flger.html
-------------------------------------------------------

Seier over Satan.
Leder fra Bibelsk Tro
Nr. 4 - 2004.
Av Guttorm Raen.

http://nyt-i-natten-mystik.blogspot.com/2010/03/seier-over-satan.html
-------------------------------------------------------

Forskjellen på sann og falsk åndelighet.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2004.
Av A. G. Lindman.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/05/forskjellen-pa-sann-og-falsk-andelighet.html
-------------------------------------------------------

En kristen og døden.
Fra Bibelsk Tro
Nr. 5 - 2004.
Av Carl Fr. Wisløff.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2010/02/en-kristen-og-dden.html
-------------------------------------------------------