Andakter fra "I lys av Ordet"

"I lys av Ordet".
Andaktsbok fra Stiftelsen På Bibelens Grunn.
--------------------------------------------------------
Guds Ord - et skaperord.
Andakt til 2. januar.
Av Finn-Widar Knutzen.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/12/blog-post_3290.html
--------------------------------------------------------

Herren går foran dere.
Andakt til 31. januar.
Av Finn-Widar Knutzen.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/01/blog-post_02.html
--------------------------------------------------------

All synd er det tilgivelse for.
Andakt til 8. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/02/blog-post_6006.html
--------------------------------------------------------

Vår Gud er en fortærende ild.
Andakt til 21. mars.
Av Odd Eivind Stensland.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/02/blog-post_4645.html
--------------------------------------------------------

For dette er mitt blod.
Andakt til 27. mars.
Av Odd Eivind Stensland.


http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/03/blog-post_3017.html
--------------------------------------------------------

Han er oppstått.
Andakt til 31. mars.
Av Odd Eivind Stensland.


http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/03/blog-post_8002.html
--------------------------------------------------------

Men Herren rådspurte de ikke.
Andakt til 4. april.
Av Guttorm Raen.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/10/blog-post_6075.html
---------------------------------------------------------

"Hver mann gjorde det som var rett i hans øyne.”
Andakt til 8. april.
Av Guttorm Raen.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/01/blog-post_4950.html
---------------------------------------------------------

"Hans mot vokste.
Andakt til 23. april.
Av Guttorm Raen.


http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2012/04/blog-post_2793.html
---------------------------------------------------------

I anfektelsens tid.
Andakt til 4. juli.
Av Eivind Gjerde.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/09/blog-post_4555.html
------------------------------------------------------------

Din trøst oppliver min sjel.
Andakt til 18. september.
Af Olav Hermod Kydland.


http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
-----------------------------------------------------------------

"Frels dem, som hentes til døden...
Andakt til 27. september.
Av Olav Hermod Kydland.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/09/blog-post_9998.html
---------------------------------------------------------------------

Han som begynte.
Andakt til 14. oktober.
Av Kjell Dahlene.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/10/blog-post_558.html
------------------------------------------------------------------------

Ett gjør jeg...
Andakt til 19. oktober.
Av Kjell Dahlene.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/10/blog-post_3795.html
------------------------------------------------------------------------

Å være sin hærfører til lags.
Andakt til 29. oktober.
Av Kjell Dahlene.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/10/blog-post_6290.html
------------------------------------------------------------------------

Sannhetens ånd eller villfarelsens ånd?
Andakt til 9. november.
Av Axel Remme

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/10/blog-post_9081.html
------------------------------------------------------------------------

Ta dere i vare!
Andakt til 17. november.
Av Axel Remme.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/11/blog-post_13.html
------------------------------------------------------------------------

Mens vi venter.
Andakt til 22. november.
Av Axel Remme.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/11/blog-post_3812.html
------------------------------------------------------------------------

Jesus kommer snart.
Andakt til 29. november.
Av Axel Remme.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/11/blog-post_29.html
------------------------------------------------------------------------

Det skjedde i de dage.
Andakt til 22. desember.
Av Willy M. Nilsen.


http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/12/blog-post_14.html
------------------------------------------------------------------------

Hold ut!
Andakt til 26. desember.
Av Willy M. Nilsen.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2011/12/blog-post_7985.html
------------------------------------------------------------------------