Bibelsk Tro - 2009 - II.

Kristi forklarelse på fjellet.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2009.
Av Eivind Gjerde.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/09/kristi-forklarelse-pa-fjellet.html
--------------------------------------------------

Kristelig frihet.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2009.
Av Per Bergene-Holm.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/09/kristelig-frihet.html
----------------------------------------------------

Sammenkomstens telt - Del VII.
Lysestaken av gull – Menorahen.Fra Bibelsk Tro
Nr. 4 - 2009.
Af Kjell Dahlene.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/06/sammenkomstens-telt-del-vii.html
-----------------------------------------------------

Lebesbymannen - aktuel for vår tid?
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2009.
Af Per Haakonsen.

(Rul ned ad siden)
http://nyt-i-natten-materialer.blogspot.com/2009/08/download-kritisk-historieskrivning_5587.html
-----------------------------------------------------

En arv i himmelen.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 5 - 2009.
Av Olav Hermod Kydland.

http://nyt-i-natten-morgen.blogspot.com/2009/09/en-arv-i-himmelen.html
-----------------------------------------------------

Digt fra Bibelsk Tro nr. 5 - 2009.
Seeren fra Patmos.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 5 - 2009.
Av Edin Holme.

http://nyt-i-natten-kommentar.blogspot.com/2009/09/digt-fra-bibelsk-tro-nr-5-2009.html
-----------------------------------------------------

Ny Bok: "Innsikt".
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 5 - 2009.
Av Eivind Gjerde.


http://nyt-i-natten-mystik.blogspot.com/2009/09/ny-bok-innsikt.html
-----------------------------------------------------

Evig liv eller evig død.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 5 - 2009.
Av Olav Hermod Kydland.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/09/evig-liv-eller-evig-dd.html
-----------------------------------------------------

Sammenkomstens telt - Del VIII.
Skuebrødsbordet.
Fra Bibelsk Tro
Nr. 5 - 2009.
Av Kjell Dahlene.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/10/sammenkomstens-telt-del-viii.html
-----------------------------------------------------

Ulike frafall.
Fra Bibelsk Tro
Nr. 5 - 2009.
Av Nils Dybdal-Holthe.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/10/ulike-frafall.html
-----------------------------------------------------

For mange er kalt, men få er utvalgt.
Fra Bibelsk Tro
Nr. 5 - 2009.
Av Odd Eivind Stensland.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/10/for-mange-er-kalt-men-fa-er-utvalgt.html
-----------------------------------------------------

En Frelser er født.
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 6 - 2009.
Av Hans Erik Nissen.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/12/en-frelser-er-fdt.html
---------------------------------------------------------

Når det mot enden lider…
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 6 - 2009.
Av Per Gustafsson.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/12/nar-det-mot-enden-lider.html
---------------------------------------------------------

Sammenkomstens telt - Del IX.
Røkofferalteret
Fra Bibelsk Tro
Nr. 6 - 2009.
Af Kjell Dahlene.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2009/12/sammenkomstens-telt-del-ix.html
---------------------------------------------------------

Kristi skjulte herlighet!
Fra Bibelsk Tro
Nr. 6 - 2009.
Av Ludvig Hofacker.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2010/01/kristi-skjulte-herlighet.html
---------------------------------------------------------

Er der plads til Jesus i dag?
Fra Bibelsk Tro
Nr. 6 - 2009.
Af Immanuel Fuglsang.
(Dansk version)

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2006/12/er-der-plds-til-jesus-i-dag.html
---------------------------------------------------------

Foran en stengt dør?
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 6 - 2009.
Av Olav Hermod Kydland.

http://nyt-i-natten-manus.blogspot.com/2010/01/foran-en-stengt-dr.html
---------------------------------------------------------