"I lys av Ordet" - Andaktsbok.

"I lys av Ordet".
Andaktsbok fra Stiftelsen På Bibelens Grunn.

Andaktsboka ”I lys av Ordet” har tekster fra alle de bibelske skriftene. Den vil særlig være med på å peke på Jesus Kristus og hans gjerning til frelse, oppbyggelse, tukt og trøst.

Vårt ønske og bønn er at andaktsboka kan være til hjelp ved de daglige andaktsstunder i de mange hjem. ”I lys av Ordet” sendes ut som en takk for Golgata, og med håp og forvissning om at Gud fremdeles vil våke over sitt Ord og fullføre det.

"Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet." (Salme 73,23-24)

Forfatterne av denne andaktsboka er: Kjell Dahlene, Eivind Gjerde, Erik Høiby, Arvid Joramo, Finn-Widar Knutzen, Olav Hermod Kydland, Willy M. Nilsen, Guttorm Raen, Axel Remme, Odd Eivind Stensland, Olav Toft.

Boka kan bestilles på våre nettsider . (Se under "Bestill!" i menyen til venstre)

-------------------------------------------------------